mr. L.D. Lubrano

mr. Lubrano behaalde de master Strafrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in 2022. Tijdens haar studie heeft ze veel praktijkervaring opgedaan binnen het (straf)recht. Ze heeft gewerkt en stage gelopen bij een tweetal Rotterdamse strafrechtkantoren. Tevens is ze gedurende haar studie voorzitter geweest van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel en heeft ze stage gelopen bij het Openbaar Ministerie. Dit maakt dat zij vanuit verschillende invalshoeken een uitstekend beeld heeft van het verloop van een strafproces.

In de werkwijze van mr. Lubrano staat een duidelijke en mensgerichte aanpak centraal. Zij komt gauw tot de kern van uw rechtsprobleem en kan de complexe materie en/of situatie waar u zich in bevindt op een begrijpelijke manier inzichtelijk maken.

mr. Lubrano behandelt alle soorten strafzaken.

Van de Wijngaart & Silvis Strafzaken